Shockwave Therapie

Shockwave Therapie

Vanaf  12 mei 2017 kunt u bij Fysio- en Manuele Therapie Bas ook terecht voor behandeling met shockwave. Shockwave is een bijzondere vorm van fysiotherapie. Oorspronkelijk werd deze techniek gebruikt voor behandeling van nierstenen. In de loop der jaren werd deze techniek steeds vaker ingezet bij paramedische beroepen zoals fysiotherapie. Over het algemeen werd de behandeling ingezet voor het vergruizen van kalk in het lichaam. Dit zag je bijvoorbeeld bij een hielspoor of bij schouderpezen. Steeds meer wordt het specialistische apparaat ingezet voor andere indicaties.

Shockwave Tilburg
Shockwave Tilburg

Indicaties shockwave

Ook in de zorg wordt er steeds meer gezocht naar wetenschappelijk bewijs voor behandeltechnieken. Ook shockwave is de laatste jaren veelvuldig op effectiviteit onderzocht. Hieruit blijkt dat de therapie bij een aantal aandoeningen zeer effectief is, zoals bij;

 1. Hielspoor (fascitis plantaris)
 2. Calcificatie schouderpezen
 3. Achillespeestendinopathie
 4. Tenniselleboog
 5. Kniepeesproblematiek

Naast bovenstaande aandoeningen kan de shockwave zeer goed worden ingezet bij andere klachten in het menselijk lichaam, zoals;

 • Lage rugklachten
 • Springschenen
 • Kuitklachten
 • Bovenbeenklachten
 • Golferselleboog
 • Heupklachten (verkalking)

Afhankelijk van de duur en intensiteit van de klacht kan er verbetering geboekt worden. Vaak wordt er al duidelijk verschil gemerkt na de eerste 3 behandelingen.

Shockwave Tilburg
Shockwave tenniselleboog

Werking shockwave

Met de Storz Masterpuls MP50 ultra beschikt Fysiotherapie Bas over de modernste apparatuur op de markt. Het apparaat wordt ingesteld op de juiste druk en frequentie die bij elke klacht verschillend is. Het behandelpistool wordt op de te behandelen plek gezet. Nu kan de behandeling beginnen. In het pistool zit een klein kogeltje die via luchtdruk snel tegen de eindplaat van het behandelpistool wordt ‘geschoten’. Hierdoor ontstaat er een shockgolf die dieper in het lichaam treedt dan bij reguliere behandelingen fysiotherapie. Hierdoor kunnen er dieper in het lichaam gelegen verkalkingen of verklevingen ‘kapot worden geschoten’. Meest effectief als de behandeling tussen de 7 en 12 dagen wordt herhaald. Hierdoor krijgt het lichaam voldoende tijd om te herstellen tussen de behandelingen in.

Bijwerkingen shockwave

Bijwerkingen van de behandeling zijn kortduren (<24u) en mild van aard.

 • napijn
 • roodheid
 • zwelling

Wordt shockwave vergoed?

Bij Fysio- en Manuele Therapie Bas wordt deze behandeling vergoed mits u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft. Heeft u alleen een basisverzekering dan gelden de reguliere prijzen voor een behandeling fysiotherapie, zie de prijslijst.

Bas Verdegaal heeft sinds 2010 ervaring in de behandeling van shockwave. Hiervoor zijn meerdere cursussen gevolgd.

Maak nu u afspraak voor een shockwave behandeling.