Kwaliteit

Wat verstaan wij onder kwaliteit?

Hieronder verstaan wij meerdere facetten die je tegenkomt in een praktijk voor fysiotherapie. Zowel kwaliteit wat betreft scholing van medewerkers als organisatorische kwaliteit.

Kwaliteit medewerkers

Bij Fysio- en Manuele Therapie Bas worden de fysiotherapeuten zodanig geschoold dat ze u een optimale, volgens de nieuwste richtlijnen, behandeling kunnen geven. Dit gebeurd bij voorkeur op master niveau om aan te tonen dat u bij ons in vertrouwde handen bent.
Daarnaast zijn al onze therapeuten aangesloten bij de beroepsregistratie (CKR-geregistreerd). Ook zijn ze ingeschreven in het BIG-register.

Organisatorische kwaliteit

Gedurende uw behandeling meten wij voortdurend ons niveau middels de CQI. De Consumer Quality Index (CQI) is een wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten. Geaccrediteerde meetorganisaties voeren in opdracht van zorgaanbieders en verzekeraars CQI-metingen uit overeenkomstig de richtlijnen uit het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen.

Fysiotherapie Tilburg Mediquest
Mediquest Fysiotherapie Bas Tilburg